Apps
Køer i stalden frigiver metangas med deres gødning

Drivhusgasser - hvad er det?

Drivhusgasser bliver ofte nævnt i forbindelse med klima. Mængden af drivhusgasser i atmosfæren er nemlig altafgørende for klimaets udvikling. Er du nysgerrig efter at vide mere om, hvordan de helt præcist fungerer så læs med her.

Hvad er drivhusgasser?

Drivhusgasser er en fælles betegnelse for de luftarter, der bidrager til drivhuseffekten. Drivhusgas findes naturligt i Jordens atmosfære og sørger for, at en del af solens varmende stråler ikke slipper ud igen.

Det foregår således, at solen sender kortbølget stråling ned mod Jorden, hvoraf en stor del går igennem atmosfæren og rammer Jordens overflade. Energien fra strålingen bliver herved afsat i Jorden som varme. Resten af solindstrålingen bliver enten reflekteret ud i rummet igen eller afsat som varme direkte i atmosfæren.

Når Jorden skal af med varmen igen, sender den langbølget varmestråling (infrarød stråling) ud i atmosfæren. En del af den stråling bliver stoppet af drivhusgas og sendt tilbage til Jorden. Dette fænomen kalder vi for drivhuseffekten. Drivhusgasserne lægger sig nemlig som glasset i et drivhus over Jorden og holder på solens varme. Uden drivhuseffekten ville Jordens gennemsnitstemperatur være minus 19 grader og dermed ikke et levedygtigt sted.

De mest betydningsfulde eksempler på drivhusgasser er kuldioxid (CO2), vanddamp (H2O), Metan (CH4), Lattergas (N2O) og Ozon (O3).

CO2 er den mest omtalte drivhusgas

Vi taler om CO2 hele tiden, fordi drivhusgassen har alvorlige konsekvenser for vores klima. CO2 – eller kuldioxid - er en drivhusgas, som både er naturlig og menneskeskabt. Den naturlige gas udledes fx, når vi ånder ud, eller når organisk materiale nedbrydes, og den menneskeskabte gas skabes hovedsageligt ved forbrænding af fossile brændstoffer. 

Fossile brændstoffer stammer oprindeligt fra organisk materiale (primært plante- og dyrerester), som har været begravet under jord eller vand i mange millioner år. De organiske stoffer i disse plante- og dyrerester er igennem årene blevet udsat for et enormt højt tryk og forskellige biologiske og kemiske processer, som gør, at de efterhånden er blevet omdannet til næsten rent kulstof i fast form eller olie og naturgas. Disse stoffer indeholder store mængder CO2, som frigives under forbrænding. CO2 som ellers tidligere har været “gemt” væk - og det er et problem.

Læs: Hvad er CO2, og hvordan påvirker den klimaet?

Hvordan påvirker drivhusgasser vores planet?

Hvis mængden af drivhusgasser i atmosfæren stiger, vil en større del af den varme, som kommer ned til Jorden via solen holdes inde. Temperaturen på Jorden vil dermed stige og ændre klimaet.

Mange milliarder tons af kulstof udveksles naturligt hvert år mellem atmosfæren, verdenshavene og vegetationen på land. Det menes, at kuldioxidniveauet i atmosfæren varierede mindre end 10 % gennem de 10.000 år forud for den Industrielle Revolution. Siden industrialiseringens begyndelse i midten af 1800-tallet er mængden af CO2 dog steget så kraftigt, at vores natur langt fra kan nå at optage det hele.

For nylig konstaterede europæiske forskere, at de nuværende koncentrationer af CO2 i atmosfæren er højere i dag end gennem de foregående 650.000 år. CO2 kan forblive i atmosfæren i flere hundrede år, og derfor vil vi umuligt kunne genskabe de vilkår, som eksisterede, før vi begyndte at brænde fossile brændstoffer af. Heller ikke selvom vi helt stoppede med det.

Landbruget udleder store mængder drivhusgasser

I Danmark er landbrugssektoren ansvarlig for hele 21,5 % af den samlede udledning af drivhusgasser. Den udleder store mængder CO2, metan og lattergas, som er de største bidragsydere til den menneskeskabte drivhuseffekt. Dermed er landbruget sammen med transportsektoren den største klimasynder, vi har.

Læs: Klimakrisen kræver permanente livsstilsændringer

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) opgør udledning af drivhusgasser i CO2-ækvivalenter (globalt opvarmningspotentiale), som sammenligner de forskellige gassers indvirkning på drivhuseffekten i forhold til CO2. - Hvor mange ton CO2 skal der så at sige til for at skabe den samme effekt, som ét ton af en anden gas. Ét ton metan svarer fx til 21 ton CO2 og ét ton lattergas svarer til 310 ton CO2. Når der omregnes til CO2-ækvivalenter, er det således nemmere at sammenligne de forskellige drivhusgasser og forstå deres effekt på atmosfæren og klimaet.

Læs: Så meget CO2 koster dine hverdagshandlinger

Hvis ikke mængden af drivhusgasser reduceres kraftigt, kan det få alvorlige konsekvenser for både mennesker, dyr og planter på Jorden. Vi kan hver især selv gøre meget for at mindske vores personlige aftryk af drivhusgasser:

  1. Spis mindre kød og mere grønt

  2. Gå efter lokale og sæsonbaserede råvarer

  3. Reducér madspild

  4. Sortér dit affald

  5. Undgå plastik

  6. Invester i metalsugerør, træbestik og termokop

  7. Genbrug i stedet for at købe nyt

  8. Reparer i stedet for at smide ud

  9. Skift benzinbilen ud med en elbil eller brug offentlig transport

  10. Rejs med tog i stedet for fly

Gør det nemt at spise klimavenligt

Ønsker du at nedsætte din egen udledning af drivhusgasser, så er kosten et håndgribeligt og effektivt sted at starte. Med flere grøntsager og mindre kød og mælkeprodukter på bordet om ugen er du godt på vej.

Det kan dog være svært at ændre madvaner, men hos Simple Feast gør vi det så nemt for dig som muligt. Med vores økologiske måltidskasser kan du få lækker, klimavenlig aftensmad tre gange om ugen på 10 minutter.

Læs: 4 gode råd til at ændre madvaner

Ønsker du at læse mere om klima og bæredygtighed? Så kan vi varmt anbefale følgende artikler:

12. mar. 2019