Apps
Gulerødder - økologi - Simple Feast

FN’s Klimapanel: Økologi bidrager til et bedre klima

FN’s Klimapanel har netop udgivet en rapport, ‘Climate Change and Land’, som handler om, hvordan vi kan reducere fødevareproduktionens klimabelastning. Her bliver økologi nævnt som en del af løsningen.

Du har måske hørt fortællinger om, at økologisk landbrug skulle være mere klimabelastende end konventionelt landbrug. Denne teori er efterhånden blevet manet til jorden af adskillige klimaforskere, som ser økologi som en del af løsningen på klimakrisen.

Læs: Myte om økologisk landbrug manes til jorden

Hvad er økologi?

Hvis man slår “økologi” op i en ordbog, står der, at det er en videnskab, der beskæftiger sig med den biologiske afhængighed mellem forskellige levende organismer i naturen og hensynet til naturens balance. 

Når du køber økologisk mad, bidrager du således til mere bæredygtighed og bedre dyrevelfærd. Naturen omkring de økologiske arealer er rigere og renere, fordi der ikke bruges sprøjtemidler og fordi, der anvendes mindre gødning i forhold til det konventionelle landbrug. 

Netop derfor skal vi satse på økologi i fremtiden, konkluderer rapporten fra FN’s Klimapanel, IPCC. 

FN’s Klimapanel: Økologisk landbrug skal fremme bæredygtighed

Den nye rapport fra FN’s Klimapanel ‘Climate Change and Land’ indeholder en lang række konklusioner og anbefalinger til, hvordan vi ændrer den globale fødevareproduktion, så den bliver klimavenlig og bæredygtig. 

Landbruget skal nytænkes, madspild skal mindskes, vi skal spise mere plantebaseret kost, og økologi skal ikke mindst fremmes. 

“Rapporten og FN’s klimapanel siger det klart: Økologisk landbrug er en del af løsningen for klimaet. Vi er langt fra i mål med vores klimaindsats, og der skal så meget mere til, men økologien bidrager med mange af de vigtige løsninger med større græsarealer og færre husdyr per hektar. 

Samtidig skaber de økologiske metoder mere mad og en mere frugtbar jord, der modstår tørke, især i udviklingslande,” siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Klimakrisen kræver ændringer i hele fødevaresystemet

I rapporten lægger FN’s Klimapanel meget vægt på, at klimakrisen i fødevareproduktionen skal løses i tæt samspil med indsatser for andre bæredygtighedsmål som biodiversitet, vandmiljø og rent drikkevand.

“Det kræver, at vi arbejder med helheden og med forandring af hele systemet for vores fødevareproduktion. Her er økologisk landbrug en del af løsningen, fordi økologi leverer på flere bæredygtighedsmål. 

Et eksempel er øko-omlægningen af professionelle køkkener, som i samme ombæring har givet sundere og mere klimavenlig kost med mindre kød, mindre spild og mere grønt og samtidig flere økologiske marker,” siger Per Kølster og tilføjer:

“Det, vi mangler nu, er en bredere mobilisering i fødevareerhvervet og mere mod og investering fra politikerne. Vi vil arbejde for, at landbruget går foran, og at økologien kommer med i Danmarks kommende klimalov og klimahandlingsplan.”

Økologi, bæredygtighed og plantebaseret kost

FN’s Klimapanel har fokus på meget andet end økologi i deres rapport ‘Climate Change and Land’. Som nævnt er det også væsentligt, at vi skærer ned på animalske fødevarer som kød, ost og mælk og spiser mere plantebaseret kost.

Plantebaseret kost kan nemlig frigøre flere millioner kvadratkilometer jord og nedbringe udledningen af drivhusgasser med 0,7 til 8,0 gigaton CO2-ækvivalenter om året i 2050.

Til sammenligning lå verdens samlede udledning af drivhusgasser på 53,5 gigaton CO2-ækvivalenter i 2017.

Ifølge FN’s Klimapanel er landbrug, fødevareproduktion og afskovning ansvarlig for intet mindre end 23% af de menneskeskabte udledninger. Derfor er en omlægning af vores fødevareproduktion og arealanvendelse helt afgørende for, at vi kan bremse de globale temperaturstigninger.

60% af landbrugets udledninger kommer fra husdyrhold

80% af landbrugsarealerne i Danmark bliver brugt til at dyrke dyrefoder, og ca. 60% af landbrugets udledninger kommer fra husdyrhold - særligt køer og svin. Landbruget er dermed ansvarlig for op mod 30% af Danmarks klimabelastning.

Du kan hjælpe med at ændre denne kurve ved spise mere plantebaseret, økologisk mad - og vi hjælper dig gerne i gang!

Du kan eksempelvis lade dig inspirere af vores mange, grønne opskrifter fra hele verden eller prøve vores vegetariske- eller veganske måltidskasser

God fornøjelse!

5. sep. 2019