Apps
Vegetable field

Reducer CO2-udledningen via din kost: 3 gode råd

Hvad vi spiser, påvirker vores planet. Der er mange valg, du kan foretage for at hjælpe med at reducere din udledning af CO2: Fokus på en plantebaseret kost, køb af lokale, økologiske råvarer i sæson og mindske madspild.

1. Fokus på planter

Energiproduktion, transport og bygninger har altid fået mest opmærksomhed i debatten om CO2-udledning, men miljøeffekten af vores kost bliver ofte udeladt. Husdyrproduktion er den næststørste bidragsyder til miljøproblemer. I den forbindelse er kvægproduktion den største synder. Kvæg er ansvarlig for ca. 65 % af drivhusgasudledningen efterfulgt af svine- og kyllingekød. Dette skyldes methanproduktionen fra dyrene når de trækker vejret, ligesom det skyldes deres indtag af vand og korn. Det er en mindre effektivt brug af ressourcerne, end hvis kornet blev indtaget direkte af os mennesker. Det ville have en stor effekt på udledningen af drivhusgasser, hvis vi bare skar vores kødforbrug ned til den mængde, der anbefales i kostanbefalingerne. Hvis du altså skifter fra en kost, hvor kød er hovedemnet i de fleste måltider, til en kost, som er primært plantebaseret, ville du kunne halvere din kostmæssige CO2-udledning. Jo flere planter i din kost, desto større indvirkning vil du have på bevarelsen af vores planet.

2. Spis lokale råvarer i sæson

Når man forsøger at vurdere den miljømæssige effekt af bestemte fødevarer, er det vigtigt at tænke over sæson og hvilke frugt og grøntsager, der er til rådighed i Danmark på det givne tidspunkt. Selvom nogle frugter og grøntsager er tilgængelige hele året rundt i dit supermarked, kan næsten ingen afgrøder høstes hele året. Grøntsager og frugter, der ikke er i sæson, høstes ofte, før de er fuldt ud modne og transporteres herefter hundreder af kilometer for at komme til hylden i dit supermarked. Lokale råvarer i sæson udleder mindre CO2, fordi fragten af dem har været kortere. Minimering af transporten resulterer i mindre forurening og i mindre udledningen af CO2 i atmosfæren. Så hold øje med oprindelseslandet på emballagen, og hold dig til at købe grøntsager, der er i sæson. De vil ikke kun have større smag – de vil være mere miljøvenlige. Køb af lokale råvarer i sæson har mange fordele: du reducerer din CO2-udledning og yder samtidig støtte til de lokale landmænd.

3. Minimer madspild

Vidste du, at ifølge et studie udarbejdet af FUSIONS EU, smider vi i Den Europæiske Union mere end 88 millioner tons mad ud hvert år? Selvom madspild foregår på alle niveauer af fødevarernes forsyningskæde, kan du gøre en markant forskel ved at reducere madspildet i dit eget hjem. I industrilande opstår 40 % af madspildet i detailhandlen og hos forbrugeren. Så hvad kan vi gøre ved det

Planlæg, medbring en indkøbsliste og vær lidt kreativ! Ved at planlægge måltiderne i god tid og ved at lave indkøbslister, kan du forhindre at du køber mere ind, end du har brug for og på den måde reducere mængden af den mad, du smider ud. Du kan også forsøge at udskyde din indkøbstur en eller to dage, og lav mad med det, du kan finde derhjemme. Du vil blive overrasket over de mange muligheder af rester, som du finder i dit køleskab eller i fryseren.

Find den bedste måde at opbevare din mad på. De fleste madvarer kan holde meget længere, hvis de opbevares ordentligt – især de letfordærvelige slags.

28. okt. 2017