Apps
Vand fra vandslange - Simple Feast

Vandforbrug ved kødproduktion (2020 liste)

Har du nogensinde tænkt over, hvor meget vand det har kostet at fremstille den bøf, du har liggende på tallerkenen? Det er muligvis ikke den første tanke, der falder dig ind, men for planetens skyld burde vi blive mere opmærksomme på vores vandforbrug. 

Kødproduktion kræver nemlig enorme mængder vand, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for vores næste generationer. Landbruget står i dag for intet mindre end 89 % af det samlede vandforbrug i Europa, og derfor har valget af kost afgørende betydning for vandaftrykket.

Hvorfor er et stort vandforbrug ved kødproduktion problematisk?

Vores enorme vandforbrug betyder, at vi laver overtræk på grundvandsmagasinerne. Det sker, når der pumpes mere grundvand op, end der dannes, hvilket fører til, at søer, vådområder og vandløb udtørrer. 

I Danmark er vores store vandforbrug ikke så problematisk, da vi får en del regn, men i andre dele af verden er mangel på vand en livstruende faktor

Selvom jorden består af 70 % vand, er det kun ca. 3 % heraf, der er ferskvand. Ferskvand er det vand, vi bruger til at drikke, gå i bad i og vande vores marker med. Dertil kommer, at 2/3 af de 3 % ferskvand sidder fast i gletschere eller befinder sig andre steder, hvor det er utilgængeligt for os. Ferskvand er dermed en meget begrænset ressource.

Stressede vandsystemer

Mange af de vandsystemer, der holder vores økosystemer kørende og forsyner en voksende menneskelig befolkning, er blevet stressede. Floder, søer og grundvandsmagasiner tørrer ud eller forurenes så meget, at de ikke kan bruges.

Mere end halvdelen af verdens vådområder er forsvundet. Klimaforandringerne ændrer vejrforholdene rundt omkring i verden så meget, at de forårsager tørke i nogle områder og oversvømmelser i andre.

Hvis vi bliver ved med at have så stort et vandforbrug, som vi har i dag, vil situationen kun blive værre. I 2025 kan to tredjedele af verdens befolkning stå over for vandmangel, og økosystemerne vil lide endnu mere. Derfor bør vi hurtigst muligt finde metoder, hvorpå vi kan minimere vores vandforbrug.

Da landbruget er ansvarlig for det absolut største vandforbrug i Europa, er det først og fremmest relevant at kigge i den retning.

Hvilke fødevarer kræver det største vandforbrug?

I skemaet nedenfor kan vi se, at et kilo oksekød (bovine meat) kræver hele 15.415 liter vand at producere. Det svarer til, at du lader din haveslange løbe konstant i ca. 21 timer eller tager 276 brusebade.

Kød ligger generelt i den højeste ende af skalaen, når det kommer til vandforbrug, mens frugt og grøntsager ligger i den laveste.

Der er ingen tvivl om, at en plantebaseret kost vil bidrage til at reducere Europas vandforbrug væsentligt, så vi skal bare igang med at spise mere plantebaseret kost.

Vandforbrug, CO2-udledning og kødproduktion

CO2-udledning og vandforbrug hænger i mange tilfælde sammen. De fødevarer, som har det største vandforbrug, er også ofte dem, som kræver mest CO2-udledning

I skemaet ovenfor kunne vi se, at et kilo oksekød har et vandforbrug på hele 15.415 liter vand. Ikke nok med det udleder oksekød intet mindre end 22,2 kilo CO2 pr. kilo, hvilket svarer til 160 km. i bil!

Koen er den største klimasynder i landbruget, fordi den udleder gassen metan. Metan er en kraftig drivhusgas, som har et globalt opvarmningspotentiale, der er 72 gange mere destruktivt end CO2 baseret på en 20-årig tidsramme.

Det er dog ikke kun oksekød, men kød i generel forstand, der kræver mest CO2-udledning af de fødevarer, vi spiser, ligesom vandforbruget er størst ved kødproduktion i Danmark.

Landbruget står for mere end en femtedel af vores CO2-udledning

Knap 80% af Danmarks landbrugsarealer bliver brugt til produktion af dyrefoder. I Danmark er landbrugssektoren ansvarlig for hele 21,5% af den samlede CO2-udledning, så der er ingen tvivl om, at en reducering i produktionen af kød og andre animalske produkter vil være til uvurderlig gavn for klimaet.

Læs: Sojaproduktion til landbrugsdyr truer klimaet

Ikke nok med det bliver der fældet i nærheden af 80,000 hektar regnskov om dagen, hvor den primære årsag er at gøre plads til dyrelandbrug og landbrug udelukkende til produktion af dyrefoder.

Spis flere plantebaserede proteiner og mindsk din CO2-udledning

Hvis du vil mindske din egen CO2-udledning, kan du erstatte kød med andre proteinholdige, plantebaserede fødevarer såsom bønner, linser og kikærter.

Hvor oksekød producerer op til 105 kg. CO2 og bruger 370 m2 jord pr. 100 gram protein, producerer bønner, ærter og andre plantebaserede proteiner kun 0,3 kg. CO2 (inkl. al forarbejdning, emballering og transport) og bruger 1 m2 jord pr. 100 gram protein.

I og med at Jordens befolkning stiger år for år, og efterspørgslen på mad vokser, er det nødvendigt at kigge i retning af mere klimavenlige fødevarer. Men fortvivl ikke - klimavenlig mad er også utrolig lækkert!

Se vores udvalg af økologiske måltidskasser eller gå på opdagelse i vores mange lækre grønne opskrifter og prøv selv.

God fornøjelse!

5. dec. 2018