Apps
Dødt koralrev

Bæredygtigt fiskeri og mad i fremtiden

Hvad betyder bæredygtigt fiskeri? Er det muligt? Og hvad byder mad i fremtiden på, hvis vi skal spise klimavenligt? Læs med her.

Oceanerne er uendelige og smukke, og de er hjemsted for millioner af forskellige arter, som bidrager til at bevare balancen i vores økosystemer. 

De er også hjem for de fisk og skaldyr, som vi mennesker med stor nydelse har spist igennem århundreder. Men hvor meget kender vi egentlig til havenes aktuelle tilstand?

Fremtidens fiskeri er truet

Op mod 2,7 billioner havdyr trækkes op af havene hvert år. Omkring 80% af verdens fiskearter fiskes i dag til grænsen eller overfiskes. Vi tager ganske enkelt mere op af havene, end havene kan nå at reproducere. 

Hvis overfiskeriet ikke formindskes, forudsiges det, at al fiskeri vil være kollapset i 2048. Holder denne forudsigelse stik, vil vores mad i fremtiden ændre sig markant. Vi vil fx ikke kunne spise sushi længere om 30 år.

Er bæredygtigt fiskeri løsningen? 

Kan vi redde verdenshavene og bevare fisk og skaldyr som en del af vores mad i fremtiden ved at fiske bæredygtigt?

Ikke hvis det står til ledende videnskabelige forskere, som påpeger, at bæredygtigt fiskeri stort set er umuligt.

Læs: Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtigt fiskeri skal sikre, at fiskebestande og levesteder opretholdes. Bæredygtigt fiskeri handler dermed om, hvordan fiskeriet påvirker miljøet. Det skal forvaltes omhyggeligt, så andre arter og levesteder i økosystemet forbliver sunde.

Bæredygtigt fiskeri skal samtidig garantere, at mennesker, som er afhængige af fiskeri, kan bevare deres levebrød. 

Grundet den stigende efterspørgsel på fisk og skaldyr samt øget forurening af havene bliver det svært at efterkomme bæredygtigt fiskeri. 

Bæredygtigt fiskeri giver god samvittighed

Fiskeprodukter mærket med ‘bæredygtigt fiskeri’ får os til at købe med god samvittighed. Men er det i virkeligheden blot en romantisk idé, som fastholder os i en tilstand af behagelig uvidenhed omkring den sande udnyttelse af havene og de omkostninger, vores adfærd har?

Vi kan ikke fortsætte med at fiske bæredygtigt, hvis den stigende efterspørgsel på fisk og skaldyr skal efterkommes. Arterne kan ganske enkelt ikke følge med, og det har helt naturligt konsekvenser for fiskebestande og levesteder. Både nu og i fremtiden.

Problemerne med udryddelse af fiskearter er åbenlyst til stede i nogle dele af Sydøstasien, hvor fiskere – til trods for at de arbejder syv gange så hårdt som tidligere – kun fanger 14 % af den fisk, de fangede for 50 år siden.

Husdyrhold truer livet i havene 

Det er ikke kun menneskets forbrug af fisk og skaldyr, som bidrager til udryddelsen af indtil flere marinearter. Faktisk bearbejdes og formales omkring 30 % af al havfangst til husdyrfoder. 

Ifølge FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation vokser og intensiveres fodersektoren med højere fart end afgrødeproduktionen i næsten alle lande. Husdyrfodersektorens afledte affald, inklusiv gødning, har alvorlige følger for kvaliteten af vandet. 

Det spildevand, som husdyr producerer, har medført mere end 500 kvælstof-oversvømmende, døde zoner i vores oceaner. Faktisk er havet omkring Danmark et af de mest medtagede. Køer, kyllinger og grise er i dag blandt verdens førende havrovdyr.

Vi forværrer forudsætninger for bæredygtigt fiskeri

Jo sundere verdenshave, jo mere liv og jo flere fisk. Hvis vi mennesker behandlede naturen og havene med respekt - uden massiv forurening - ville forudsætningerne for bæredygtigt fiskeri være meget bedre.

Totalt kommer 80 % af havets forurening fra aktiviteter på land - fra plastik til pesticider og gødning. Meget af det affald, som produceres på land, ender før eller senere i havene. 

Den menneskeskabte forurening skader det maritime liv, fører til udryddelse af forskellige arter og ødelægger økosystemer. 

I dag absorberer havene 25 % af CO2-udledningen fra fossile brændstoffer. Når CO2 blandes med vand, opstår kulsyre, som nedbryder carbonat i havvand og forårsager vandforsuring.

Dette forstyrrer millioner af organismer, som er dybt afhængige af vandets pH-balance. 

Klimaforandringer er et stort problem, og de sker lige for øjnene af os. CO2-udledningen er på sit højeste nogensinde i disse år med global opvarmning som følge heraf. Naturen er indbyrdes forbundet, og det, som skader havene, vil uundgåeligt også skade andre økosystemer.

Mad i fremtiden - det skal vi spise

Hvis bæredygtigt fiskeri ikke er muligt - og hvis vi står overfor et fuldstændig kollapset fiskeri i 2048, hvad skal vores mad i fremtiden så bestå af? 

Midt i en klimakrise som denne er det væsentligt at kigge i retningen af de mest bæredygtige fødevarer. Fødevarer som kan mætte en stadigt stigende befolkning uden at gøre skade på vores planet.

Spis planter frem for dyr

Som borgere i Danmark kan vi gøre meget for at sænke vores store CO2-udledning - og det behøver ikke at gøre ondt.

Adskillige forskere peger på, at noget af det mest effektive, vi som enkeltpersoner kan gøre for at hjælpe klimaet, er at ændre vores madvaner. Vi skal spise meget mere plantebaseret kost og skære ned på de mange animalske produkter, vi indtager hver dag.

Læs: Veganisme - Hvad er veganisme? 

Hvis du har svært ved at forholde dig til, hvilken indvirkning dine spisevaner har på klimaet, så se CO2-tabellen her.

I tabellens fødevarekategori kan vi fx se, at oksekød, lammekød og mejeriprodukter som smør, ost og fløde vejer tungest i CO2-regnskabet. Det mindste klimaaftryk ses ved forskellige plantebaserede fødevarer, som placerer sig nederst i tabellen.

Spis økologisk

Mad i fremtiden skal samtidig domineres af økologiske råvarer som en del af løsningen på klimakrisen. Økologiske landmænd bruger ikke sprøjtegifte, som forurener grundvandet og skader plante- og dyreliv - både i vand og på land.

Når vi vælger økologiske fødevarer, er vi med til at skåne naturen i Danmark for 90 forskellige slags gifte, som konventionelle landmænd og gartnere må bruge til at bekæmpe ukrudt, insekter og mikro-svampe.

Du kan let give dit bidrag til klimakrisen. Start i dit eget køkken, hvor du kan være med til at skabe nye madvaner for dig selv og andre - nu og i fremtiden. 

Mangler du inspiration til bæredygtige retter? Så se vores mange plantebaserede opskrifter

God fornøjelse!

9. jun. 2018