Apps
Sustainable packaging - Simple Feast

Klimavenlig emballage: Vores måltider forklædes i cellulose

Hos Simple Feast brænder vi for at gøre verden grønnere. Som fødevarevirksomhed vil vi være de bedste på markedet inden for klima, miljø og bæredygtighed, og derfor kigger vi hele tiden i retningen af nye, bedre og mere bæredygtige produkter - det gælder naturligvis også vores emballage.

Læs: Hvad er bæredygtighed?

Vi har fra start taget afstand til plastik, fordi plastik forårsager for store miljømæssige ødelæggelser. Derfor har vores måltider været pakket i en type klimavenlig emballage, som hedder Polylactid Acid (PLA) – et 100 % biobaseret materiale bestående af majs- og kartoffelfibre. 

På trods af emballagens bionedbrydelighed har det været nødvendigt at smide PLA’en til restaffald, fordi kommunerne i Danmark ikke har et system, som kan håndtere den korrekt. Nedbrydningen kræver nemlig helt særlige anlæg, som kan kontrollere fugtighed og temperaturer. Derfor har vi undersøgt markedet for et bedre alternativ – og det har vi fundet!

Læs: Simple Feast er blevet B Corp-certificeret

Cellulose afløser PLA

Vores nye, klimavenlige emballage, som retterne i vores måltidskasser pakkes i, er fremstillet af cellulose, træfibre. Træfibrene stammer udelukkende fra træer, som har vokset i europæiske skove for at undgå den store CO2-udledning ved længerevarende transport.

Der er brugt nye træfibre, da de modsat genbrugsfibre kan garanteres at være 100 % fri for kemisk restaffald eller andre giftstoffer, som naturligvis ikke må komme i kontakt med fødevarer. 

Bakkerne af cellulose kan genbruges som pap i det danske affaldssystem op til ni gange. Vi holder dog fast i de små PLA-bøtter til fx dip, dressinger og frø.

Den nye, klimavenlige emballage af cellulose vil være at finde i vores kasser fra den 1. august 2019.

Hvad er cellulose?

Cellulose er et kulhydrat bestående af glukoseenheder bundet sammen i lange kæder. Cellulose er den styrkegivende komponent i planters cellevægge og er et af de mest almindelige organiske stoffer i naturen.

Faktisk udgør cellulose den største enkeltandel af Jordens samlede biomasse. Vigtige planteprodukter som t, græs, papyrus, bomuld og halm indeholder store mængder cellulose, og vi mennesker bruger det til at fremstille bl.a. papir, cellofan og rayon/viskose.

Øvrig klimavenlig materiale

Det er ikke kun vores bakker af cellulose, som er klimavenlige. Vi tænker altid i de bedste, bæredygtige løsninger hele vejen rundt om vores produkter. Papkassen, som maden kommer i, og papiromslaget omkring cellulose-bakkerne er dermed FSC-godkendt.

Læs: Måltidskasser er bedst for miljøet

FSC (Forest Stewardship Council) er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. Mærket garanterer, at du kan købe med god samvittighed. Dels fældes der i en FSC-skov ikke mere træ end skoven kan nå at reproducere, dels er FSC en sikkerhed for at dyre- og planteliv beskyttes, samt at de mennesker, som arbejder i skoven, arbejder under kontrollerede forhold.

Sådan skal cellulose og anden emballage affaldssorteres

Der findes 98 kommuner i Danmark, og som udgangspunkt anbefaler vi altid, at du kontakter din lokale kommune for oplysninger omkring korrekt affaldssortering. Det kan nemlig godt variere lidt fra kommune til kommune.

Vores anbefalinger tager udgangspunkt i reglerne for affaldssortering i Københavns Kommune, da flertallet af vores kunder er bosiddende her:

  • Den ydre transportkasse sorteres som pap.

  • Køleelementernes kartoner sorteres som restaffald.

  • Papiromslagene omkring cellulose-bakkerne med måltider sorteres som pap.

  • Cellulose-bakkerne sorteres som pap.

  • Cellulose-bakkernes topfolie og bundfolie sorteres som restaffald (PLA)

  • De små bøtter med dressing mm. sorteres som restaffald (PLA)

Vi håber, I vil tage godt imod vores nye, klimavenlige emballage af cellulose. Vi har glædet os til at introducere den for jer!

Læs også:

7. aug. 2019