Apps

Hvad gør jeg, hvis jeg bor i en aflåst opgang?

Hvis du bor i aflåst opgang, vil chaufføren altid starte med at ringe på hos dig. Hvis du ikke er hjemme, ringer han på hos dine naboer. Lykkes det ikke chaufføren at komme ind i din opgang, ringer han til dig for at aftale, hvor kassen eventuelt kan placeres. Hvis I ikke kan finde et sikkert sted at stille kassen, eller hvis chaufføren ikke kan få fat i dig, tager han kassen med videre på sin rute og kommer forbi din adresse igen senere.