Apps

Hvordan affaldssorterer jeg emballagen?

Danmark har 98 kommuner og som udgangspunkt anbefaler vi altid, at du kontakter din lokale kommune for oplysninger omkring korrekt affaldssortering, da det, som skal sorteres som papir i én kommune, måske skal sorteres som pap i en anden kommune. Vores anbefalinger tager udgangspunkt i reglerne for affaldssortering i Københavns kommune, da det er her, flertallet af vores kunder er bosiddende:

- Den ydre transportkasse sorteres som pap.

- Køleelementernes kartoner sorteres som restaffald.

- Træfiberbakkerne sorteres som pap.

- Omslagene omkring bakkerne med måltider sorteres som papir.

- Bakkens topfolie og bundfolie sorteres som restaffald.

- De små bøtter med dressing mm. sorteres som restaffald.

- De isolerende papirmåtter sorteres som papir.

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores emballage, og skulle vi finde et bedre alternativ, er vi klar til at anvende dette i stedet.