Apps

Hvordan affaldssorterer jeg emballagen?

Danmark har 98 kommuner, og som udgangspunkt anbefaler vi altid, at du kontakter din lokale kommune for oplysninger omkring korrekt affaldssortering, da det, som skal sorteres som papir i én kommune, måske skal sorteres som pap i en anden kommune. Vores anbefalinger tager udgangspunkt i reglerne for affaldssortering i Københavns Kommune, da det er her, flertallet af vores kunder er bosiddende:

- Den ydre transportkasse sorteres som pap.

- Køleelementernes kartoner sorteres som plastik.

- Bakkerne med måltider sorteres som pap.

- Omslagene omkring bakkerne med måltider sorteres som papir.

- Bakkernes topfolie og bundfolie sorteres som restaffald.

- De små bøtter med dressing m.m. sorteres som restaffald.

- Poserne med grøntsager, brød m.m. sorteres som papir.

- De isolerende papirmåtter sorteres som papir.

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores emballage, og skulle vi finde et bedre alternativ, vil vi anvende dette i stedet.