Er fremtiden med eller uden kød?

Der er kommet flere kødfrie dage på skemaet i mange danske hjem, og det betyder
uundgåeligt, at der spises mindre kød. Tendensen er i fremgang, for mange ønsker
fortsat at skære ned på kødet i fremtiden.

Coops seneste analyse, der omhandler danskernes kødforbrug i 2017, viser, at mere
end halvdelen af den danske befolkning ønsker at spise mindre kød i fremtiden. I løbet
af de sidste 8 år er kødforbruget faldet, og det konkluderes derfor, at tendensen i
retning af et mindre kødforbrug fortsat vil stige i fremtiden. Men hvad skyldes denne
tendens egentlig?

En hurtigt voksende flexitar gruppe?
Hvis vi ser på den overordnede udvikling i de seneste år, er det ikke fordi, at gruppen af
vegetarer er vokset, samtidig med at gruppen af kødspisere er faldet. Det er tværtimod
gråzonen mellem de to grupper, vi skal rette blikket mod - nemlig flexitarerne.
Flexitarer er den gruppe i befolkningen, der er begyndt at inkludere langt flere
grøntsager i deres hverdagskost og har skåret ned på kødforbruget.

Rune-Christoffer Dragsdahl, som er generalsekretær for Dansk Vegetarisk Forening, er en af stifterne bag borgerforslaget om den grønne valgmulighed i alle offentlige køkkener. Han mener, at der er et stort behov for at give folk mulighed for at vælge mere grønt til i de offentlige institutioner - vegetar eller ej. Det nye forslag betyder naturligvis
ikke, at den mad, der plejer at være på menuen, fjernes. Det betyder blot, at alle, der
har lyst til at vælge et grønt og plantebaseret måltid, får muligheden.
"Hvis valgmuligheden ikke er til rådighed, så vælger folk det, de får serveret. Man kan
derfor ikke dele befolkningen op i to lejre; henholdsvis vegetarer og dem, der spiser kød
syv dage om ugen. Vi har nu en voksende gruppe af flexitarer, der sandsynligvis også
havde valgt den grønnere løsning for 20 år siden, hvis de havde fået valgmuligheden,"
siger Rune-Christoffer.

Rune-Christoffer synes ikke, at producenterne på markedet har formået
at udnytte den usagte efterspørgsel, som rent faktisk har været til stede hos
forbrugerne hele tiden. Han mener, at den udvikling, vi pt. er vidne til, ikke udelukkende skyldes de generelle forandringer i forbrugernes overvejelser om bæredygtighed, dyreetik mm. - udviklingen handler i lige så høj grad om markedets udbud, som endnu ikke
er blevet udnyttet optimalt af producenterne. En kombination af disse ting gør, at
udviklingen indenfor den plantebaserede kost i Danmark går rigtig stærkt lige nu. Eftersom offentlige køkkener udbyder utrolig meget mad, er den grønne mad en fantastisk mulighed for at skære ned på vores miljømæssige fodaftryk. I Portugal startede den portugisiske vegetarforening en underskriftsindsamling med krav om dette. I marts 2017 førte det til, at parlamentet vedtog en lov for at sikre, at alle offentlige køkkener kunne tilbyde et 100% plantebaseret måltid. Hvis Portugal kan, så kan Danmark også!

Coops analyse fastslår yderligere, at 1,8% af den danske befolkning spiser vegetarisk,
og at 6,5% spiser overvejende vegetarisk. Lægger vi disse to tal sammen, er vi oppe på omkring en halv million danskere, der ikke spiser kød flere dage om ugen. Coop
fremlægger i juli 2018 en ny rapport om samme emne, og det bliver spændende at følge
med i, hvordan tendenserne har udviklet sig.

Der er således meget at indhente på det nuværende marked, og samtidig er der et
kæmpe uudnyttet potentiale. Markedet ændrer sig på nuværende tidspunkt primært
pga. forbrugernes præferencer, men vi må ej glemme de klimaforandringer, vi står
overfor, som også påvirkes af det store indtag af kød i den vestlige verden.
Du kan være med til at gøre en forskel ved at afgive din stemme til borgerforslaget om
flere plantebaserede spisemuligheder i de offentlige køkkener.

VÆLG DIN KASSE

02.07 2018
Indlæser Samtale