Fremtiden ser dyster ud ifølge ny amerikansk klimarapport

Den amerikanske regering har netop udgivet en ny klimarapport, som tegner et dystert billede af fremtidens USA. Klimaforandringerne er allerede en realitet i dag, men sker der ikke alvorlig handling på området, kan de i årene frem mod 2050 koste USA flere hundrede milliarder dollars årligt, konstaterer rapporten. Konsekvenserne af klimaforandringerne strækker sig både over økonomi, sundhed og miljø.

Den nye klimarapport blev ganske bemærkelsesværdigt udgivet dagen efter den amerikanske højtid Thanksgiving, hvor alle havde travlt med at købe stort ind på Black Friday. Timingen er blevet kritiseret af flere, som mener, det er skammeligt, at USA’s præsident Donald Trump forsøger at begrave sandheden om klimapåvirkningerne på et år, hvor mange amerikanere er døde af klimarelaterede kæmpebrande, orkaner, oversvømmelser og algeopblomstringer.


Klimaforandringernes økonomiske konsekvenser

I klimarapporten står der bl.a., at klimaforandringerne kan løbe op i flere hundrede milliarder dollars om året. Den sydøstlige del af USA alene vil formentlig tabe mere end en halv milliard arbejdstimer inden år 2100 på grund af ekstrem varme.

Landbruget vil også få problemer, idet kvaliteten og mængden af afgrøder vil falde over hele landet grundet hedebølger og oversvømmelser. I Midtvesten risikerer landbruget at miste 25 % af deres sojabønneproduktion og store dele af deres majsproduktion. Også mejeriproduktionen kan falde med over 1 %.

I salget af skaldyr vil der være et tab på 230 millioner dollars i slutningen af århundredet på grund af havforurening. Forurening af havene dræber allerede skaldyr og koraller den dag i dag.

Elektricitetsværker og energiforsyning vil desuden blive presset, og et stigende antal strømsvigt kan komme til at koste mange millioner dollars i tabt produktion.


Helbredet kommer i fare

Den nye klimarapport fremlægger tilmed, hvordan de højere temperaturer vil dræbe flere mennesker. Det forventes, at de største temperaturstigninger vil forekomme i Midtvesten, hvor de vil opleve yderligere 2.000 tidlige dødsfald om året inden 2090. Der vil desuden være flere mygge- og flåtbårne sygdomme som Zika, dengue- og chikungunyafeber i omløb, og tilfælde af Vest Nil-virusen antages at blive mere end fordoblet inden 2050.

Det forventes også, at astma og allergier vil blive værre pga. klimaforandringerne. Ingens helbred er immun over for klimaforandringer, konkluderer rapporten. Folk vil både blive udsat for flere fødevarebårne og vandbårne sygdomme, som i værste fald kan have dødelig udgang. Dem, som vil være mest sårbare over for disse sygdomme, er børn, ældre og fattige.


Altødelæggende hedebølger og oversvømmelser

Sæsonerne for skovbrænde, som allerede er længere og mere destruktive end tidligere, kan brænde op til 6 gange større skovarealer om året inden 2050 i dele af USA. Brændte områder i det sydvestlige Californien alene kan fordobles inden 2050.

Langs kysten kan den amerikanske stat miste værdier for svimlende en billion dollars i ødelagt infrastruktur og land tabt til havstigninger. Sikre havruter til Hawaii, Caribien og andre øer er også truet af de højere temperaturer. Havet er allerede steget med 15-20 cm siden 1900. Næsten halvdelen af denne stigning er sket siden 1993. Det er en stigning, som er større end i noget andet århundrede de seneste 2800 år. Nogle områder ser allerede deres land under vand.


Er der en løsning?

Den nye klimarapport kommer ikke med nogle specifikke anbefalinger om, hvordan problemet med klimaforandringerne skal løses. Det tyder dog på, at tusindvis af liv og flere milliarder dollars kan spares, hvis USA straks reducerer brugen af fossile brændstoffer og drivhusgasser.

Udsigten til en straks handling på området ser imidlertid sort ud. Landets præsident Donald Trump har nemlig ikke tænkt sig at gøre en indsats for at nedbringe udledningen af skadelige stoffer, hvis andre lande ikke gør det samme. Derudover meddelte han sidste år, at han vil trække USA ud af Parisaftalen, som netop skal bekæmpe klimaforandringer.

Man kan synes, at den nye klimarapport måtte være et ”wake-up call” for præsidenten, men ikke desto mindre skulle den mest sørgelige og foruroligende reaktion på den komme fra ham. På trods af at 300 klimaforskere med hjælp fra en lang række ministerier og styrelser fra hans egen regering står bag rapporten, er hans eneste kommentar til spørgsmålet om det store økonomiske tab: ”Jeg tror ikke på det”. Når verdens mest magtfulde mand ikke har tænkt sig at tage affære, kan problematikken godt forekomme håbløs. Heldigvis kan vi hver især gøre en kæmpe forskel for, at klimaet og fremtiden for vores kommende generationer ikke løber løbsk. Hvis vi tager klimavenlige valg i vores hverdag, vil det gøre en enorm forskel i det store billede. Klimaet er ikke kun op til politikerne. Så lad os gøre en forskel sammen – for planeten og for fremtiden!
 

Indlæser Samtale
04.12 2018