Hvad er CO2, og hvordan påvirker den klimaet?

Når vi taler om klimakrisen, kommer vi ikke uden om gasarten CO2. Den bliver nævnt igen og igen, når klimaspørgsmål bringes på banen, men hvad er CO2 egentlig, og hvorfor er den så farlig for vores planet? Det prøver vi at dykke dybere ned i her.


Hvad er CO2?

CO2 – eller kuldioxid - er en gasart, som både er naturlig og menneskeskabt. Den naturlige gas udledes fx, når vi ånder ud, eller når organisk materiale nedbrydes, og den menneskeskabte gas skabes hovedsageligt ved forbrænding af fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer stammer oprindeligt fra organisk materiale (primært plante- og dyrerester), som har været begravet under jord eller vand i mange millioner år. De organiske stoffer i disse plante- og dyrerester er igennem årene blevet udsat for et enormt højt tryk og forskellige biologiske og kemiske processer, som gør, at de efterhånden er blevet omdannet til næsten rent kulstof i fast form eller olie og naturgas. Disse stoffer indeholder store mængder CO2, som frigives under forbrænding. CO2 som ellers tidligere har været “gemt” væk.

CO2 er uundværlig for vores økosystem på Jorden, da både træer, planter og blomster har brug for den til at kunne vokse og leve. Hvis ikke planterne optog CO2, ville de heller ikke kunne frigive den ilt, som vi mennesker og dyr har brug for. På den måde hænger det hele rigtig godt sammen.

Problemet opstår, når der bliver for meget CO2 i atmosfæren. Siden industrialiseringens begyndelse i midten af 1800-tallet er mængden af CO2 steget så kraftigt, at vores natur ikke kan nå at optage det hele. Langt fra!

CO2 fungerer som glasset i et drivhus. Den danner et lag rundt om Jorden, som er med til at holde den varm, hvilket vi i tilstrækkelig grad har brug for. Jo mere CO2 vi udleder, jo tykkere bliver laget af drivhusgasser dog, og varmen fra solen får sværere og sværere ved at slippe ud af atmosfæren igen. Det betyder, at temperaturen på Jorden stiger og fører til det, vi kalder for global opvarmning. CO2 kan forblive i atmosfæren i flere hundrede år, og derfor vil vi umuligt kunne genskabe de vilkår, som eksisterede, før vi begyndte at brænde fossile brændstoffer af. Heller ikke selvom vi helt stoppede med det.


Hvorfor er CO2 farligt?

Det kan være svært at forholde sig til snakken om CO2, fordi vi ikke kan se den med det blotte øje. De store mængder CO2, som vi udleder i dag, har dog alvorlige konsekvenser for det fremtidige liv på Jorden. Vi vil i endnu højere grad opleve ekstremt vejr som tørke og oversvømmelser, og flere økosystemer vil gå tabt. Ifølge FN har vi 11 år til at forhindre altødelæggende skader på klimaet, og det kræver, at CO2-udledningen i 2030 er faldet med 45 % i forhold til 2010-niveauet. Samtidig skal den resterende udledning neutraliseres fra 2050, hvis stigningen skal begrænses til 1,5 grader. Det er vigtigt, at vi tager den melding alvorligt, ellers kommer vores børn og børnebørn til at betale en meget høj pris. Deres livsvilkår svækkes på bekostning af den livsstil, vi har i dag, og det må vi ikke lade ske.

Den mest effektive måde at nedbringe CO2-udslippet på er ved at skære kraftigt ned på kødindtaget. Læs hvorfor her: Kødproduktion udfordrer fremtiden for vores børn og børnebørn

VÆLG DIN KASSE

27.02 2019