Kødproduktion udfordrer fremtiden for vores børn og børnebørn

Vi hører om klimakrisen igen og igen, men den kan synes uoverskuelig at tage sig af for os almene borgere. Hvordan skal vi som enkeltpersoner kunne bremse den grufulde udvikling, som vi oplever lige nu? Det må være politikernes job at tage sig af klimaet, vil nogen mene. Det må være dem, der går forrest og tager ansvar på vores alle sammens vegne! – Spørgsmålet er bare, om vi har tid til, at politikerne træder i karakter og gør en indsats? Politikere er ikke dårlige mennesker, men faktum er, at klimaet er en politisk dødssejler. Ingen politikere magter at gå til valg på noget, der rækker længere end til næste valgperiode. Derfor vil politiske klimainitiativer aldrig rykke nok. Hvorfor? Fordi prisen skal betales her og nu, mens resultatet lader vente på sig i 50 år. Intet politisk initiativ kan bære den tidshorisont. Når det angår klimaet, viser historien tydeligt, at den parlamentariske proces har spillet fallit.

De hastigt stigende klimaforandringer viser os, at vi ingen tid har at spilde. Vi har kun få år tilbage til at forhindre altødelæggende klimaforandringer. Det er formentlig allerede nu umuligt at undgå to graders global opvarmning inden århundredskiftet, og hvor to grader vil forværre de menneskelige eksistensvilkår markant, vil tre grader være en katastrofe.


Hvordan kan vi sikre et godt liv for vores næste generationer?

Hvis vi ønsker, at vores børn, børnebørn og dem, der kommer efter, skal have et godt liv på jorden i fremtiden, bliver vi nødt til at handle. Vi må tage hinanden i hånden og gøre en aktiv indsats – sammen. Det kan vi godt!

Kødproduktion er en af vor tids allerstørste miljøsyndere. Knap 80% af Danmarks landbrugsarealer bliver brugt til produktion af dyrefoder. Derudover importeres der yderligere ca. 2,3 mio. tons proteinholdige foderkager til dyr. Heraf udgør sojakager ca. 1,7 mio. tons svarende til 74%. I Sydamerika beslaglægger vi et areal næsten på størrelse med Sjælland, Falster og Bornholm alene til sojaproduktion. Størstedelen importeres fra Argentina, som står overfor store udfordringer med underernæring. Med den høje sojaproduktion følger mange alvorlige konsekvenser: Rydning, opdyrkning og opsplitning af naturarealer, nedgang i biodiversitet, jorderosion, forurening af jord, vand og luft, drivhusgasemissioner, stort forbrug af sprøjtegift samt overtrædelser af arbejdsrettigheder og lokales rettigheder. Efterspørgslen på soja forventes at stige endnu mere grundet vores stigende forbrug af kød og mejeriprodukter.

Læs mere om sojaproduktionens fatale konsekvenser for klimaet her

Der bliver fældet i nærheden af 80,000 hektar regnskov om dagen, hvor den primære årsag er at gøre plads til dyrelandbrug og landbrug udelukkende til produktion af dyrefoder. Hvis vi fortsætter i dette tempo, er det ikke svært at regne ud, hvor vi ender. I Europa står landbruget for 89% af vores samlede vandforbrug. Kvæg er i den forbindelse én af de største syndere. Et enkelt kilo oksekød kræver intet mindre end 15.000 liter vand og 7 kg. korn at producere. Derudover udleder køer gassen metan, som har et globalt opvarmningspotetiale, der er 72 gange mere destruktivt end CO2 baseret på en 20-årig tidsramme. Hvert kilo oksekød udleder 22,2 kg. CO2, hvilket svarer til 160 km. i bil.

I Danmark er landbrugssektoren ansvarlig for hele 21,5% af den samlede drivhusgasudledning, så der er ingen tvivl om, at en reducering i produktionen af animalske produkter vil være til uvurderlig gavn for klimaet og vores kommende generationers liv på jorden. Hvis blot vi kan nedsætte vores forbrug med 40-50%, er vi kommet langt.

Kød kan fx erstattes med andre proteinholdige fødevarer som bønner, linser og kikærter. Hvor oksekød producerer op til 105 kg. CO2 og bruger 370 m2 jord pr. 100 gram protein, producerer bønner, ærter og andre plantebaserede proteiner kun 0,3 kg. CO2 (inkl. al forarbejdning, emballering og transport) og bruger 1 m2 jord pr. 100 gram protein.

Lad os tage hinanden i hånden og få klimaet tilbage på sporet i fællesskab!

VÆLG DIN KASSE

09.10 2018