Så meget vand koster vores kød

Har du nogensinde tænkt over, hvor meget vand det har kostet at fremstille det kød, du har liggende på din tallerken? Det er muligvis ikke den første tanke, der falder dig ind, men for planetens skyld burde det nok være noget, som vi alle blev mere opmærksomme på. Kødproduktion kræver enorme mængder vand, hvilket kan have fatale konsekvenser for nuværende og fremtidige generationer. Landbruget står for intet mindre end 89 %  af det samlede vandforbrug i Europa. Valget af kost har derfor en afgørende betydning for vandaftrykket.


Hvorfor er et stort vandforbrug så problematisk?

Vores enorme forbrug af vand betyder, at vi laver overtræk på vores grundvandsmagasiner. Det sker, når der pumpes mere grundvand op, end der dannes, hvilket fører til, at søer, vådområder og vandløb udtørrer. I Danmark er problemet ikke så stort, da vi får en del regn, men i andre dele af verden er mangel på vand en livstruende faktor. Selvom jorden består af 70 % vand, er det kun ca. 3 %, der er ferskvand. Ferskvand er det vand, vi bruger til at drikke, gå i bad i og vande vores marker med. Dertil kommer, at 2/3 af de 3 % ferskvand sidder fast i gletschere eller befinder sig andre steder, hvor det er utilgængeligt for os. Ferskvand er dermed en meget begrænset ressource.

Mange af de vandsystemer, der holder økosystemerne kørende og forsyner en voksende menneskelig befolkning, er blevet stressede. Floder, søer og grundvandsmagasiner tørrer ud eller forurenes så meget, at de ikke kan bruges. Mere end halvdelen af verdens vådområder er forsvundet. Klimaforandringerne ændrer vejrforholdene rundt omkring i verden så meget, at de forårsager tørke i nogle områder og oversvømmelser i andre.

Hvis vi bliver ved med at bruge så meget vand, som vi gør nu, vil situationen kun blive værre. I 2025 kan to tredjedele af verdens befolkning stå over for vandmangel, og økosystemerne vil lide endnu mere. Derfor bør vi hurtigst muligt finde metoder, hvorpå vi kan minimere vores vandforbrug. Da landbruget er den største synder i den forbindelse, vil det først og fremmest være relevant at kigge i den retning.


Hvilke fødevarer kræver mest vand at producere?

CO2-udslip og vandaftryk hænger i mange tilfælde sammen. De fødevarer, som kræver mest vand at producere, er også ofte dem, som står for den højeste udledning af CO2. I skemaet nedenfor kan vi se, at et kilo oksekød (bovine meat) kræver hele 15.415 liter vand at producere. Det svarer til, at du lader din haveslange løbe konstant i ca. 21 timer eller tager 276 brusebade. Ikke nok med det udleder oksekød intet mindre end 22,2 kilo CO2 pr. kilo. Kød generelt ligger i den højeste ende af skalaen, når det kommer til vandforbrug, mens frugt og grøntsager ligger i den laveste.
 Når vi kigger på disse tal, er det helt naturligt at stille spørgsmålet: ”Kan vi så blive ved med at spise lige så meget kød, som vi gør nu?” Hvis det står til adskillige miljøforskere, er svaret ”nej”. Jordens befolkning stiger år for år, og med det følger en større efterspørgsel på mad. Det er derfor nødvendigt at kigge i retning af mere klimavenlige fødevarer, for naturen kan ikke holde til den enorme kødproduktion, vi har i dag. Det er ikke rart at erkende, men hvis vi ønsker en lys fremtid for vores børn, børnebørn og dem, der kommer efter, bliver vi nødt til at nedsætte vores kødforbrug drastisk.

Som det ses på ovenstående skema, vil en plantebaseret kost bidrage til at reducere vandforbruget væsentligt i hele Europa. Plantebaseret kost kan være super lækkert og smagfuldt, så det er bare med at komme i gang med at udforske det grønne køkken.
 

VÆLG DIN KASSE

06.12 2018