Integritetspolicy och sekretess för Feast Kitchen ApS

1. Generellt

1.1 Integritetspolicyn om behandlingen av persondata och cookies beskriver hur Feast Kitchen ApS (hädanefter “Simple Feast”, “vi”, “oss”, eller “vår”) samlar in och behandlar personuppgifter om dig.

1.2 Integritetspolicyn gäller för den persondata som du frivilligt uppger eller som vi samlar in via Simple Feasts hemsida, www.simplefeast.com/se (“hemsidan”) och vår app Simple Feast - Min mat och Simple Feast - Recept (“App”) (Hemsidan och appen tillsammans “våra tjänster”). Genom att använda våra tjänster ger du samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

2. Kontaktuppgifter

Simple Feast ansvarar för att säkra att dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med lagen. Du kan kontakta oss för uppgifter om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller i övrigt önskar att använda dina rättigheter beskrivna under punkt 12 genom att kontakta oss.

3. Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

3.1 För att kunna erbjuda våra tjänster och hantera vår affärsrelation med dig behöver vi samla in information om dig. Detta kommer t.ex. användas för att spara vilken adress leveransen ska skickas till, tidigare leveranser, skicka information om ditt abonnemang, hantering av kundklagomål etc.

Dessutom samlar vi information om dig för att förbättra användarupplevelsen av våra tjänster. För att tillhandahålla relevant information och erbjudanden samlar vi automatiskt information om dig och din användning av vår webbplats och app när du besöker och använder våra tjänster.

Vi använder cookies och annan teknik på vår hemsida. Det är möjligt för dig att använda vår hemsida utan ditt godkännande om att samla in information om dig som beskrivs i följande avsnitt. Du måste dock vara medveten om att avaktiveringen av detta kan minimera vår webbplats funktionalitet. Du kan läsa mer om cookies nedan i avsnitt 10.

3.2 Vi samlar och lagrar din information i samband med utförandet av vår överenskommelse om tillhandahållandet av våra tjänster och förvaltar vårt affärsförhållande i enlighet med dataskyddsförordningens Artikel 6, stycke 1, punkt b och andra legitima affärsändamål.

Vi samlar även in ​​information för att förbättra och optimera våra tjänster enligt Artikel 6, stycke. 1, punkt f.

Dessutom behandlar vi din information i samband med vår kommunikation och marknadsföring till dig baserat på förordningen Artikel 6, stycke 1, punkt a.

3.3 När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi som minimum in information om din e-postadress. Du har också möjlighet att ange ditt namn. Vi registrerar och behåller även ditt samtycke till elektronisk marknadsföring. Vi använder de andra informationerna vi samlar in, jfr. punkt. 3.1, till att rikta vår marknadsföring till dig så att vi kan visa dig nyheter och erbjudanden som passar dina intressen. Du kommer alltid att kunna avregistrera tjänsten vid varje förfrågan från oss.

4. Kategorier av personuppgifter

När vi köper våra tjänster samlar vi in ​​vanliga kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och betalningsmetod för att uppfylla vårt avtal med dig som kund.

Om du kontaktar oss, klagar eller på annat sätt ger oss feedback, ingår den informationen i din kontakt i vår behandling av din personliga information.

Vid användandet av våra tjänster samlar vi också information om din dator och telefon, information som vilken webbläsare du använder, vilka sidor på vår webbplats du besöker, din IP-adress och din nätverksplats.

5. Dataprocessorer som vi överför din personliga information till

I vissa fall, för att kunna erbjuda våra tjänster till dig, måste vi vidarebefordra eller överföra information till våra samarbetspartners, etc. Om det finns ett krav på att vi ingår avtal om databehandling med dessa partners, har vi ingått ett sådant avtal. Det innebär att dessa parter också åtar sig att följa gällande lagar om dataskydd. Vi samlar inte ditt samtycke till att vi måste lämna dina personuppgifter till en dataprocessor eller om vi är lagligen skyldiga att avslöja din personliga information, t.ex. som en del av rapporteringen till en myndighet.

6. Överföring till mottagare i tredjeländer, inklusive internationella organisationer

Några av dataprocessorerna finns i USA. Den information som krävs för överföring av information till USA säkerställs genom dataprocessorns certifiering inom EU-U.S. Privacy Shield.

7. Var får vi dina personuppgifter från?

Vi samlar in din personliga information från dig, men vi samlar och släpper också ut personlig information om dig, t.ex. via cookies på webbplatsen, samt i vår kontakt med dig som potentiell, befintlig eller tidigare kund.

8. Lagring av din personliga information

Vi behåller din kundinformation så länge som kontraktsförhållandet finns. Om du upphör att vara kund hos oss kommer vi att radera dina personuppgifter efter utgången av det räkenskapsår som materialet avser, inklusive 5 år, enligt reglerna i bokslutslagen.

Andra personuppgifter tar vi bort när de inte längre behövs för de ändamål som de behandlas för.

9. Automatiska beslut, inklusive profilering

Vi använder inte automatiska beslut eller profilering.

10. Cookies

Feast Kitchen använder cookies på simplefeast.com så att din dator automatiskt tar emot en eller flera cookies när du besöker simplefeast.com. Cookies, kakor, är små textfiler som lagras i datorns webbläsare (till exempel Internet Explorer, Firefox eller Google Chrome), vilket gör det möjligt att till exempel följa trafik på en webbplats, inklusive igenkänning av återkommande besök.

Feast Kitchens användande av cookies sker för att generera användarrelaterad statistik, till exempel hur länge våra användare befinner sig på simplefeast.com och hur många av våra användare som tidigare besökt simplefeast.com. Dessutom används cookies också för att mäta effekten av vår bannerannonsering. I samband med frågeformulär används också cookies för att förhindra att du tar emot frågeformuläret igen efter att du har fyllt i svaret.

Ett antal cookies från tredje part används även för t.ex. att skapa statistik över ditt besök på simplefeast.com, optimera visning av annonser och liknande. Vi använder - Google Analytics, Dixa, Typeform, Google Annonser, Mailchimp, Adtraction, LinkedIn, Verizon, Bing och Facebook.

Åtgärden i sig, gällande lagring av information och tillgång till informationen som redan lagrats i din webbläsare, görs av Feast Kitchen.

Genom att använda simplefeast.com, ger du samtycke om att med ovanstående syfte tillåta oss att lagra information och tillgång till information som redan lagrats i din webbläsare.

Om du inte vill acceptera Feast Kitchen Aps användning av cookies på simplefeast.com kan du ändra dina webbläsarinställningar så att webbläsaren inte accepterar cookies, inklusive radera cookies som redan lagrats i din webbläsare. Instruktioner för att ändra webbläsarens inställningar och radera cookies finns här.

Du kan också få hjälp i hjälpfunktionen i din webbläsare. Du kan vanligtvis göra det genom att trycka på F1-tangenten på din dator och leta efter ordet "cookies". Observera att det finns funktioner och tjänster som du efter avaktivering inte kan använda eftersom de kräver godkännande av cookies.

Vi ställer själva in följande cookies (så kallade första parts cookies). Du kan läsa mer om dessa cookies och deras syfte i följande tabell:

Som nämnts ovan har vi tillåtit tredje part att placera cookies (s.k. cookies från tredje part). Du kan läsa mer om dessa cookies och deras ändamål i följande tabell:

11. Samtycke

Vi använder som utgångspunkt bara samtycke i samband med leveransen av vårt nyhetsbrev. Ett samtycke är alltid frivilligt och du har rätt att återkalla detta samtycke när som helst. Du kan göra det genom att kontakta oss via kontaktinformationen som framgår i punkt 2, utan att det påverkar lagenligheten av den samtyckesbaserade behandlingen innan den återkallas. Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter som du hittar på https://www.datainspektionen.se.

12. Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i samband med vår behandling av information om dig. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss. Tillgången kan dock vara begränsad, till exempel, för andras privatliv, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

12.1 Rätt att se information (rätt till åtkomst)

Du har rätt att få insikt i den information vi hanterar om dig, liksom rätten att få ytterligare information om vår behandling av din information.

12.2 Rätt till korrigering

Du har rätt att få felaktig information om dig själv korrigerad. I din förfrågan berättar du för oss var felaktigheten finns och hur det kan rättas.

12.3 Rätt att ta bort

I vissa fall har du rätt att ta bort information om dig före tiden för vår allmänna borttagning. Det kan till exempel gälla om du drar tillbaka ditt samtycke. Detta gäller om du tror att din personliga information inte längre är nödvändig för det syfte vi fått det för.

12.4 Rätt att begränsa behandlingen

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsade. Om du har rätt att få behandlingen begränsad kommer vi i framtiden bara att behöva behandla informationen - förutom förvaring - med ditt samtycke eller med avseende på rättsliga krav, verkställighet eller försvar, eller för att skydda en person eller ett viktigt allmänt intresse.

12.5 Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som är relaterade till din speciella situation. Du kan också göra invändningar mot behandlingen av din direktmarknadsinformation. Du kan också invända mot vår offentliggörande av din personliga information för marknadsföring.

12.6 Rätt att överföra information (dataportabilitet)

I vissa fall har du rätt att få din personliga information i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att dessa personuppgifter överförs från en dataansvarig till en annan utan hinder.

13. Överklagande till Datainspektionen

Du bör alltid först kontakta oss som dataansvariga om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

Vi är dock skyldiga att informera dig om att du har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar din personliga information. Datainspektionens kontaktuppgifter finns på https://www.datainspektionen.se/.