Simple Feast:s riktlinjer för inköp

Livsmedel

 • Alltid ekologiskt

 • Alltid växtbaserat

 • Produkter med certifiering inom olika områden prioriteras vid inköp

 • Reducera, återanvänd, återvinn!

 • Minimera miljöpåverkan genom vårt val av förpackningsmaterial

 • Vi prioriterar förpackningar som inte är för tunga, är gjorda på sekundära material och är återvinningsbara

 • Välj produkter med minsta möjliga koldioxidavtryck

 • Minska matsvinnet genom att köpa den exakta mängden vi behöver

 • Fortsätt arbetet med att förbättra hur precist vi förutser mängden så att Simple Feast och våra leverantörer kan minska matsvinnet ännu mer

 • ”Noll flyg”-policy - vi väljer enbart produkter som transporteras på land, räls eller vatten

 • Välj lokalproducerat när det är i säsong

 • Välj råvaror som odlats utomhus

 • Fortsätt arbetet med att minska det totala avtrycket från de livsmedel vi köper in

 • Använd vår köpkraft till att hjälpa nystartade livsmedelsproducenter som har en tydlig hållbarhetsprofil

Förpackning, produktion samt kontorsmaterial

 • Reducera, återanvänd, återvinn!

 • Minimera miljöpåverkan genom vårt val av förpackningsmaterial

 • Vi prioriterar förpackningar som inte är för tunga, är gjorda på sekundära material och är återvinningsbara

 • Välj produkter med minsta möjliga koldioxidavtryck

 • Produkter med certifiering på olika områden (Svanenmärkning, EU’s ecolabel m.fl.) prioriteras vid inköp

 • ”Noll flyg”-policy - enbart produkter som transporteras på land, räls eller vatten

 • Välj naturliga och miljövänliga produkter

 • Fortsätt arbetet med att minska det totala avtrycket från de livsmedel vi köper in