Appar

Här är allt - som vi inte använder

Här är allt - som vi inte använder

Här nedan har vi samlat en lista på de ämnen som vi undviker i vår matlagning. Trots att vissa ämnen är omdebatterade och vi inte känner till alla konsekvenser, väljer vi den naturliga vägen och förlitar oss på att vår jord kan det här med råvaror. Utan syntetisk och artificiell hjälp från industrin. Vi vet att man kan uppnå fantastisk smak med 100 % ekologiska och naturliga råvaror. 

Här är listan på de tillsatser som vi inte använder 

Nitrit

Nitrit är en kemisk förbindning som används som livsmedelstillsats för att förhindra bakterieväxt. När nitrit hettas upp kan nitrosaminer utvecklas där studier visar på kopplingar till utveckling av cancer. Även Världshälsoorganisationens (WHO)  egna cancerforskningsinstitut IARC har klassat processat kött som potentiellt cancerframkallande.

Vad gör vi?

Eftersom våra matkassar inte innehåller kött använder vi inte heller nitrit som livsmedelstillsats. Våra matkassar är 100 % vegetariska och veganska, och innehåller ingen form av kött. Naturligt finns nitrit i råvaror såsom gröna bladväxter och rödbetor, men mängden är enligt forskning ofarlig. Läs mer om nitrit här.

Pesticider 

Pesticider, som även går under namnet bekämpningsmedel och växtmedel, är tillvägagångsätt för att eliminera förekomsten av skadedjur, svamp och sjukdomar. Försöken att få bukt på jordbruket med kemikalier är dock väldokumenterat med en rad starkt negativa konsekvenser för såväl jord som människor. Från att bekämpningsmedlet sprutas på en åker kan det påträffas i närliggande vattendrag och skada såväl djurlivet i vattnet som människor i närheten via luften. 

Vad gör vi?

Vi får våra råvaror från certifierade ekologiska odlare som har miljövänliga alternativ till kemiska bekämpningsmedel. Du kan läsa mer om pesticider och bekämpningsmedel här.

Stråförkortning

Stråförkortningsmedel sprutas på sädesslag för att de ska bli mer motståndskraftiga mot regn och kraftiga vindar. Effekten blir sädesslag som är starka nog att inte lägga sig ner vid hårdare väder och skörden blir på så sätt mindre skadad - men med konsekvenser vi inte är helt medvetna om i dagsläget. Forskningen kan inte entydigt peka på exakta hälsorisker, men att stråförkortningsmedel innehåller kemikalier är ett faktum. Spår av kemikalierna hittas bland annat i våra vanligaste frukostmackor

Vad gör vi?

Vi köper endast in ekologiska råvaror från ekologiska odlare, och därmed är vi säkra på att de kommer från lantbruk utan stråförkortningsmedel. Läs mer om stråförkortning här. 

Palmolja

Användningen av palmolja i matlagning är en riktigt dålig idé. Regnskogar skövlas för att ge mer plats för odling. Det hotar många olika djurarters livsmiljö och skapar föroreningar i flera stadier. Själva nedbränningen av regnskogarna hotar inte bara djurarterna utan skadar även atmosfären. Även Amnesty International har dokumenterat dåliga arbetsförhållanden och utnyttjandet av barnarbete på palmodlingar i Indonesien. Det finns med andra ord massor av skäl till att undvika palmolja. 

Vad gör vi?

Vi använder inte palmolja i vår matlagning, varken i våra matkassar eller våra andra produkter. 

GMO

GMO, eller genetiskt modifierad organism, är en råvara som manipulerats genetiskt med hjälp av människor. Det är ingen nyhet att avla råvaror för att t.ex. naturligt få fram mer motståndskraftiga grödor, men genetisk modifiering skapar grödor som omöjligt hade kunnat förekomma naturligt i naturen. Det skapar en risk för att modifierade och onaturliga gener sprids till naturliga arter. Forskare pekar på potentiellt positiva användningsområden för GMO, t.ex. För att kunna göra mat tillgängligt i utsatta områden. Men det finns också en stark kritik som framförs eftersom GMO-teknik går in i naturen och påverkar det naturliga ekosystemet som naturen har byggt upp. 

Vad gör vi?

Eftersom vi enbart använder oss utav ekologiska råvaror finns det ingen förekomst av genetiskt modifierade grödor. Läs mer om GMO här. 

Syntetiska färgämnen

Det är främst de så kallade azofärgämnena som har fått stor uppmärksamhet i livsmedelsindustrin. Azofärgämnena är tillåtna i små mängder men livsmedel med ämnena har krav på att märkas med “kan ha negativ inverkan på barns aktivitet och koncentrationsförmåga”. Behöver vi säga mer? Märkningen trädde i kraft efter en studie som publicerades 2007. 

Vad gör vi?

Vår mat innehåller inte artificiella färgämnen. Färgen på maten kommer helt naturligt från råvarans egna arsenal. För ekologiska livsmedel tillåts vissa färgämnen för att stämpla kött och ägg, men du hittar det inte i våra produkter. Läs mer om artificiella färgämnen här

Artificiella sötningsmedel

Sötningsmedel används som alternativ till socker med målet att reducera antalet kalorier. Många varianter finns naturligt i naturen, men utvinningen blir så pass liten att det genererar högre intäkter när dessa skapas i laboratorium. Effekten av artificiella sötningsmedel är omdebatterad, men vi på Simple Feast har beslutat oss för att istället gå den naturliga vägen och använda det som vår jord kan producera på egen hand - utan hjälp från livsmedelsindustrin. 

Vad gör vi?

Du stöter inte på artificiella sötningsmedel i våra matkassar eller bland våra produkter.

23 juli 2020