Appar
A woman serves plant-based food from Simple Feast

Q&A: Nu kommer vår mat i ny förpackning

Våra nya behållare är gjorda på återanvända livsmedelsförpackningar, och är både tåligare och enklare att sortera. Bytet är ett viktigt steg för oss mot en förpackningscykel som kräver så lite resurser som möjligt.

Varför byter ni ut era behållare?

Teis Lynfort, Director of Procurement och ansvarig för våra förpackningar, svarar:

“Det finns flera olika anledningar att byta. För det första vill vi göra hanteringen av förpackningarna enklare för våra kunder. De nuvarande behållarna är gjorda av cellulosa som sorteras som kartong, men har folie i botten som sorteras som brännbart. De nya behållarna är utan folie i botten och sorteras som plast. Förutom det är behållarna också tåligare i materialet, vilket vi hoppas kommer bidra till att reducera skadorna som regelbundet uppstår vid transport. En skadad behållare är varken en god upplevelse för kunden eller en hållbar förbrukning av resurser för vår del.

Hur hållbara är de nya förpackningarna?

Inför valet av en ny lösning har vi rådfrågat Louise Lerche-Gredal, CEO för Plastic Change. Organisationen arbetar lokalt och globalt för att minska plastföroreningar. Så här säger hon om materialvalet:

“Det viktiga är först och främst att återanvända produkterna flera gånger om, och att materialet kan återvinnas efter användning istället för att förbrännas. Använder vi våra resurser optimalt är det mindre avgörande om det handlar om fossila eller biobaserade resurser. En biobaserad behållare i sig är inte automatiskt en bättre lösning om den inte stöds av ett cirkulärt system. Dessutom kan det bli problematiskt om vi börjar ersätta engångsplast från fossila resurser med en biobaserad resurs, utan att ta grepp om själva engångskulturen. En sådan efterfrågan riskerar att konkurrera med vår livsmedelsproduktion och påverka livsmedelspriserna. Därför bör vi prioritera att minska antalet överflödiga förpackningar och arbeta för ökad återvinning, där förpackningar är standardiserade över branscher och återanvänds flera gånger om. Medan vi bygger upp det systemet är det viktigt att företag ser till att deras förpackningar kan återanvändas för samma ändamål, det vill säga att en matförpackning återigen kan bli en matförpackning.”

Kan ni förklara hur materialet är utvecklat?

De nya behållarna tillverkas i samarbete med Faerch och består av 91 % återvunnen plast – så kallad APET – från använda livsmedelsförpackningar. De sista 9 % utgörs av det yttersta lagret av behållaren, som i enlighet med livsmedelslagstiftningen är i nyproducerad plast. Alla förpackningar tillverkas i Danmark. Faerch delar vår målsättning på Simple Feast om att hålla plast borta från naturen och istället främja ett kretslopp där gamla förpackningar förvandlas till nya. I det här fallet är materialet gjort på livsmedelsförpackningar insamlade i Europa. I jämförelse med våra tidigare behållare, där vi inte kunde garantera att cellulosamaterialet kom från europeiska källor, har vi i och med detta uppnått ett mer transparent materialflöde.

Vilket är nästa kapitel för era förpackningar?

Jonas Maltha, General Manager för Simple Feast i Norden, svarar: 

“Tillsammans med Cirqle har vi börjat rulla ut vår reuse-låda i Danmark: en ytterlåda för våra måltider som efter leverans samlas in, tvättas ur och används igen i samma syfte. Nästa steg är att få ut reuse-lådan i Sverige, och på lång sikt är ambitionen att även våra matbehållare ska kunna samlas in och återanvändas istället för att för att sorteras som plast. Med andra ord en mindre förpackningscykel som kräver minimalt tillskott av resurser.”

3 feb. 2022