Hur fungerar en prenumeration på Essentials?

När du startar ett abonnemang väljer du själv vilka produkter som ska ingå i din beställning. Dock måste du beställa för minst 345 kr. Du väljer också frekvens på leveransen: varje, varannan, var tredje eller vad fjärde vecka. Du kan närsomhelst ändra vilka produkter som ingår i abonnemanget. Gör du inga ändringar får du hem samma produkter som föregående leverans.