Appar

Hur sorteras förpackningarna?

De plastliknande förpackningarna sorteras som restavfall. Övriga förpackningar, inklusive förpackningarna av cellulosa med PLA-plastfilm, sorteras som pappersförpackningar. Din lokala återvinningscentral tar på plats vidare hand om sorteringen. 

Vi ser kontinuerligt över våra förpackningar och arbetar ständigt för att hitta bättre alternativ. Kontakta oss gärna om du har förslag!