Appar

Vad är förpackningarna gjorda av?

Våra matkassar levereras i boxar framställda av FSC-godkänt papper. Innehållet hålls kylt med fruset dricksvatten i tetrapak som kan drickas efter att det tinats upp. De vita flingorna i dricksvattnet är naturligt kalk.

Den stora leveransboxen

Leveransboxen är gjord av FSC-godkänt papper och sorteras som pappersförpackning.

De bruna isolerande mattorna 

De flexibla mattorna i matkassen har utvecklats särskilt för sin isolerande förmåga och består av kraftigt wellpapp (det yttre) och pappersfiber (det inre). Förutom att hålla maten sval skyddar mattorna innehållet under transporten. De sorteras som pappersförpackning.

De genomskinliga förpackningarna och små behållare

Det plastliknande materialet är framställt av PLA (Polylaktid) och sorteras som restavfall. PLA är ett material baserat på växtfibrer från restproduktionen av majs, socker och potatis. Det är enbart under särskilda förhållanden som PLA-plasten kan brytas ner av naturen. De sorteras som restavfall.

De pappersliknande förpackningarna

Det pappersliknande materialet är framställt av cellulosa, träfiber. De sorteras som pappersförpackning och du behöver inte dra av plastfilmen (gjord av PLA-plast) eftersom det hanteras vidare av din lokala återvinningscentral. Träfibrerna kommer uteslutande från produktionen av gran- och barrträd som vuxit i europeiska skogar, allt för att minska co2-utsläppen som effekt från transporten. Träfibrerna i materialet för våra förpackningar garanteras vara nya och inte återvunna. Detta garanterar att träfibrerna är 100 % fria från kemiskt restavfall eller andra liknande ämnen som ej bör vara i kontakt med livsmedel. Materialet är dessutom FSC-godkänt. Förpackningarna kan återvinnas som papp upp till nio gånger. De sorteras som pappersförpackningar.

Vi ser kontinuerligt över våra förpackningar och arbetar ständigt för att hitta bättre alternativ. Kontakta oss gärna om du har förslag!