Allmänna villkor för Simple Feast

Simple Feast är för dig som älskar utsökt och ekologisk mat – färdiglagad och levererad till dörren. Våra måltider levereras direkt till dig och behöver bara färdiglagas efter våra instruktioner. För att på bästa möjliga sätt kunna planera antalet måltider, och därmed undvika matavfall och vara ännu mera miljövänliga, tecknar våra kunder ett abonnemang när de beställer en matkasse ifrån Simple Feast.

1.    Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkoren”) gäller när du skapar ett konto hos Simple Feast på vår hemsida www.simplefeast.com/se eller i vår app ”Simple Feast – Min mat”. Simple Feast tillhandahålls av Feast Kitchen AB.

För att handla hos Simple Feast måste du ha fyllt 18 år. När du registrerar dig hos Simple Feast måste du samtidigt godkänna de Allmänna villkoren. Du uppmanas därför att noggrant läsa igenom de Allmänna villkoren innan du registrerar dig. Vi förbehåller oss rätten att ändra i de Allmänna villkoren i överenstämmelse med gällande reglering, se punkten 4. Du kan alltid läsa den senaste versionen på vår hemsida www.simplefeast.com/se. Om det sker några ändringar i ditt abonnemang skickar vi självklart ett e-postmeddelande till dig.

2.    Så fungerar ditt abonnemang

Du registrerar dig hos Simple Feast på vår hemsida www.simplefeast.com/se eller i vår app ”Simple Feast – Min mat”. Därefter väljer du vilken matkasse du önskar och påbörjar ett abonnemang. När du har valt detta får du till den e-postadress som du angav vid registreringen en bekräftelse på din beställning och, i förekommande fall, ditt valda abonnemang. Leverans sker på söndagar. Hur många söndagar på en månad som leverans sker beror på det valda abonnemanget.

Du måste omedelbart informera oss om du vill ändra den adress som matkassen ska skickas till eller om du ändrar e-postadress eller telefonnummer.

Du kan välja om du vill ha ett abonnemang med leverans varje, varannan, var tredje eller var fjärde vecka.

Du kan alltid ändra, pausa eller säga upp ditt abonnemang genom att skriva till kundservice på kundservice@simplefeast.com eller genom vår nya app ”Simple Feast – Min mat”, som kan laddas ned via App Store eller Google Play. Logga bara in med den e-postadress och lösenord som du registrerade dig med.

Du måste registrera ditt abonnemang senast torsdag kl. 10.00, för att få en matkasse levererad söndag samma vecka. 

Ditt abonnemang löper utan bindningstid. Läs mer om uppsägning under punkten 4.

Just nu levererar vi inom Stockholm, Göteborg, Malmö och orter omkring. Mer information finns under FAQ på vår hemsida.

Vår distributör levererar till din dörr. Om du inte är hemma godkänner du att vår distributör får lämna varorna utanför din dörr. Simple Feast kan inte hållas ansvarig för någon försämring av måltidernas kvalitet.

Före en leverans får du ett e-postmeddelande med en orderbekräftelse.

E-postmeddelanden i anledning av ditt abonnemang kan avanmälas genom att du skriver till kundservice@simplefeast.com.

3.    Pris och betalningsvillkor

Alla priser är i svenska kronor inkl. moms och avgifter.

De angivna priserna för ett abonnemang är exklusive leveransavgift. Leveransavgiften är 59 kr oavsett vilken matkasse du väljer, och oavsett var inom leveranszonen du önskar få din matkasse levererad.

När du skapat ett abonnemang slutför du ditt köp genom kortbetalning, genom vilken vi sedan automatiskt genomför betalningen för ditt abonnemang.

Vi accepterar följande kort:

  • - Visa
  • - MasterCard
  • - JCB
  •  

När du skapar ditt abonnemang ger du automatiskt Simple Feast rätten att löpande genomföra betalning för ditt abonnemang, och fram till dess att du säger upp eller pausar abonnemanget. Vi skickar ett kvitto till dig via e-post när vi genomför betalningen för den kommande leveransen. Pengarna kommer att dras måndagen efter leveransen av din matkasse. Det kan aldrig dras ett större belopp än det du har godkänt i förväg. Läs mer i våra villkor för automatisk kortbetalning.

Det är ditt ansvar att se till att det finns pengar på det konto som är knutet till det betalkort du använde för att registrera dig, så att vi kan genomföra betalningen. Om kontot saknar pengar kommer abonnemanget att avbrytas.

Du kan få tillbaka pengarna om:

  • - Du inte har fått den matkasse som du har beställt.
  • - Du har utsatts för missbruk av dina kortuppgifter.
  • - Det har debiterats ett högre belopp än vad du har godkänt vid beställningen.
  •  

Den data som du skickar i samband med att dina köp betalas med kort är krypterad (SSL). Det är därför bara Nets som kan läsa datan. Varken Simple Feast eller någon annan har möjlighet att ta del av dessa data.

Du är skyldig att hålla dina kortuppgifter uppdaterade. Du kan alltid få del av dina kortuppgifter genom att skriva till kundservice@simplefeast.com eller genom att ringa oss på 08 420 029 90. Dina kortuppgifter lagras inte hos Simple Feast, men vi vidarebefordrar dina uppdateringar eller en eventuell begäran om radering av kortuppgifterna.

Om ditt abonnemang förblir obetalt kommer du inte att få del av din matkasse.

4.    Ändring av de Allmänna villkoren

Simple Feast kan komma att ändra de Allmänna villkoren utan förvarning och med omedelbar verkan om ändringarna inte är till nackdel för dig. Sådana ändringar kommer att framgå på vår hemsida www.simplefeast.com/se.

Simple Feast kan med en (1) månads förvarning göra ändringar i de Allmänna villkoren, inklusive ändra leveranstidpunkt eller priset för abonnemanget. När det gäller ändringar av priset för abonnemanget kan Simple Feast ändra detta i följande situationer:

- För att täcka externa kostnader som är förknippade med Simple Feasts leverans av sina tjänster enligt avtalet, såsom avgifter och kostnader för externa parter, till exempel för att tillhandahålla betallösningar eller till postbefordringsföretag eller liknande.

- För att möta inflationen räknat från den 1 januari 2018 (SCB:s KPI).

- Vid ändrad lagstiftning, föreskrifter eller praxis.

- Vid produktändringar.

Sådana ändringar kommer att meddelas direkt och individuellt till dig genom e-postmeddelande. Du kan alltid säga upp ditt abonnemang på sätt som anges i punkten 5 till följd av eventuella ändringar i abonnemanget.

5.    Uppsägning och paus

Det finns ingen bindningstid för ditt abonnemang. Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang, dock måste det ske torsdagen (senast kl. 10.00) före din nästa leverans om du inte längre önskar få din matkasse.

Du kan säga upp ditt abonnemang på följande sätt:

  1. Ladda ner vår app ”Simple Feast – Min mat”, logga in och säg upp ditt abonnemang.
  2. Skicka ett e-postmeddelande till kundservice@simplefeast.com. I e-postmeddelandet måste du skriva att du vill säga upp ditt abonnemang. Kom ihåg att skriva ditt fullständiga namn, e-postadressen du registrerade dig med och ditt telefonnummer, så fixar vi resten. Du får också gärna skriva varför du vill säga upp ditt abonnemang.

Efter att du sagt upp ditt abonnemang skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en bekräftelse på din uppsägning.

Observera att du inte kan säga upp ditt abonnemang genom att returnera matkassen eller genom att låta bli att betala.

Om du är på semester eller om du bara inte vill ha matkassen under en viss tid, kan du pausa ditt abonnemang via vår app ”Simple Feast – Min mat” eller genom att skriva till oss på kundservice@simplefeast.com.

6.    Ångerrätt

Ångerrätt gäller inte vid köp av livsmedel.

7.    Reklamation

Vi vill gärna höra av från dig om det finns något som du är missnöjd med eller som du tror att vi kan göra bättre. Reklamationsrätt gäller enligt gällande konsument­skydds­lagstiftning. Vi kan kontaktas via kundservice@simplefeast.com eller på telefon 08 420 029 90. Vår telefontid är måndag – torsdag, mellan kl. 10.00 och kl. 16.00, fredag kl. 10.00 och kl. 14.00 och söndag kl.15.00 och 22.00.

Reklamationer ska göras så snart som möjligt efter att felet upptäckts – både vad avser leveransen av matkassen, inklusive om den inte har levererats, och måltiderna själva. På det sättet kan vi agera med en gång och ge dig en bättre service. En reklamation kommer alltid att besvaras via e-post.

8.    Force Majeure

Skulle vi på grund av omständigheter som vi inte kunnat råda över, vara förhindrade att utföra våra åtaganden gentemot dig inom utsatt tid, eller härav vara förhindrade att alls utföra våra åtaganden, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

9.    Personuppgifter

För oss på Simple Feast är det viktigt att dina personuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt. Du kan läsa mer om vår personuppgiftsbehandling i vår personuppgiftspolicy här.

10.    Kontaktuppgifter

Om du har några frågor angående ditt abonnemang, våra Allmänna villkor eller något annat kan du vända dig till:

 

Feast Kitchen AB

Blekholmsterassen 36,

111 64 Stockholm, Sweden

 

Org. nr:  559170-5297

Telefon: 08 420 029 90

E-postadress: kundservice@simplefeast.com

Hemsida: www.simplefeast.com/se

 

Dessa Allmänna villkor är senast uppdaterade i maj 2019.